پروژه ویلایی در مرکز شهر گیرنه

۱۴۰۱/۱۲/۹ ۹:۴۴:۱۶

مرکز شهر ( بهترین منطقه شهر) دو خوابه ماگوسا دسترسی آسان به تمامی مناطق از جمله دانشگاه ، مدارس،ادارات،رستوران،کافه تعداد طبقات: ۸ تعداد واحد در هر طبقه:3شرایط پرداخت: اول ۵۰ درصد مبلغ پرداخت به صورت نقد و مابقی اقساط ۲ سال بدون بهر و یا با وام بانکی 5 الی 10 سال 

ابر پروژه ی لوکس و ساحلی در منطقه لانگ بیچ

۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۱:۲۱:۱۴

مرکز شهر ( بهترین منطقه شهر) دو خوابه ماگوسا دسترسی آسان به تمامی مناطق از جمله دانشگاه ، مدارس،ادارات،رستوران،کافه تعداد طبقات: ۸ تعداد واحد در هر طبقه:3شرایط پرداخت: اول ۵۰ درصد مبلغ پرداخت به صورت نقد و مابقی اقساط ۲ سال بدون بهر و یا با وام بانکی 5 الی 10 سال 

پروژه ای ویلایی وآپارتمانی در منطقه زیبای تاتلیسو

۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۱:۰۲:۲۷

دارای دوفازفاز ۱ دارای واحدهای ویلایی لوکس سه خوابه،ویلایی لوکس۵ خوابه،آپارتمان تکخوابهفاز ۲ دارای دوخوابه وسه خوابه بونگالو،آپارتمان های تکخوابه، ۱+۱ گاردن آپارتمان، دوخوابه پنت هاوس

پروژه ونیز در شهر لانگ بیچ

۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۴:۱۷:۳۲

مرکز شهر ( بهترین منطقه شهر) دو خوابه ماگوسا دسترسی آسان به تمامی مناطق از جمله دانشگاه ، مدارس،ادارات،رستوران،کافه تعداد طبقات: ۸ تعداد واحد در هر طبقه:3شرایط پرداخت: اول ۵۰ درصد مبلغ پرداخت به صورت نقد و مابقی اقساط ۲ سال بدون بهر و یا با وام بانکی 5 الی 10 سال 

رزیدنس لوکس با ویو دریای مدیترانه در مرکز شهر گیرنه

پروژه جدید نئو در شهر لانگ بیچ

۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۵:۱۴:۵۲

مرکز شهر ( بهترین منطقه شهر) دو خوابه ماگوسا دسترسی آسان به تمامی مناطق از جمله دانشگاه ، مدارس،ادارات،رستوران،کافه تعداد طبقات: ۸ تعداد واحد در هر طبقه:3شرایط پرداخت: اول ۵۰ درصد مبلغ پرداخت به صورت نقد و مابقی اقساط ۲ سال بدون بهر و یا با وام بانکی 5 الی 10 سال 

Go to Top