پروژه ای ویلایی وآپارتمانی در منطقه زیبای تاتلیسو

۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۱:۰۲:۲۷

دارای دوفاز فاز ۱ دارای واحدهای ویلایی لوکس سه خوابه،ویلایی لوکس۵ خوابه،آپارتمان تکخوابه فاز ۲ دارای دوخوابه وسه خوابه بونگالو،آپارتمان های تکخوابه، ۱+۱ گاردن آپارتمان، دوخوابه پنت هاوس

Go to Top