پروژه ساحلی لانگ بیچ

لیست قیمت ها

نوع واحدمتراژ داخلیمتراژ بالکنقیمت
استادیو۴۷ متر مربع۸ متر مربع۴۲۰۰۰پوند
شبه تک خواب۵۸ متر مربع۷متر مربع۵۰۰۰۰پوند
تک خواب۶۰ متر مربع۱۵مترمربع۵۹۰۰۰پوند
تک خواب۶۵متر مربع۸مترمربع۶۱۰۰۰پوند
دوخواب۷۶متر مربع۸.۴مترمربع۷۴۰۰۰پوند
دوخواب۸۴متر مربع۱۷ متر مربع۸۴۰۰۰پوند
دوخواب۸۶مترمربع۲۲مترمربع۸۴۰۰۰پوند
دوخواب۸۹متر مربع۲۴ متر مربع۹۰۰۰۰پوند
سه خواب۱۴۰ متر مربع۳۶ متر مربع۲۱۱۰۰۰پوند
چهار خواب۱۷۵ متر مربع۴۰ متر مربع۲۶۳۰۰۰پوند
چهار خواب۲۱۰ متر مربع۶۳.۵ متر مربع۳۴۱۰۰۰پوند

نقشه ها

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروژه ساحلی لانگ بیچ

پروزه ساحلی لانگ بیچ

توضیحات

برای ارتباط با ما میتوانید شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت و یا میتوانید در واتساپ پیغام بگذارید.

مشاور املاک

شماره تماس واتساپ
۹۰۵۳۳۸۸۹۰۷۳۸+