شهرک اپارتمانی دوقلو در منطقه بوقاز

لیست قیمت ها

نوع واحدهای موجود در بلوکA متراژقیمتطبقه
واحد تجاری۶۶متر۹۸.۰۰۰پوندهمکف
دوخواب۸۱متر۶۹.۰۰۰ پوند۲
سه خواب۱۰۰متر۸۲.۵۰۰پوند۶
دوخواب۷۳متر۶۷.۵۰۰وند۸
دو خواب۷۷متر۷۱.۵۰۰پوند۸
سه خواب۱۰۰متر۸۵.۵۰۰پوند۸
دو خواب۷۵+۲۹.۵متر۹۹.۵۰۰پوند۹
نوع واحد های موجود در بلوکBمتراژقیمتطبقه
سه خواب۱۰۰متر۷۷.۵۰۰پوند۱
دوخواب۸۱متر۶۱.۰۰۰پوند۱
دو خواب۷۵متر۵۷.۵۰۰پوند۱
سه خواب۱۰۰متر۷۴.۵۰۰پوند۲
دوخواب۷۷متر۵۹.۰۰۰پوند۲
دو خواب۷۷متر۵۹.۰۰۰پوند۴
دو خوابه۷۳متر۵۶.۵۰۰پوند۴
سه خوابه۱۰۰متر۷۹.۵۰۰پوند۶
دوخوابه۷۷متر۶۱.۰۰۰پوند۶
دوخواب۷۳متر۵۹.۰۰۰پوند۶
سه خواب۱۰۰متر۸۱.۰۰۰پوند۷
دوخواب۷۷متر۶۲.۵۰۰پوند۷
سه خواب۱۰۰متر۸۱.۵۰۰پوند۸
دو خواب۷۷متر۶۳.۵۰۰پوند۸
دوخواب۷۳متر۶۱.۰۰۰پوند۸
دوخواب۷۹+۶۶متر۹۱.۰۰۰پوند۹

نقشه ها

توضیحات

برای ارتباط با ما میتوانید شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت و یا میتوانید در واتساپ پیغام بگذارید.

مشاور املاک

شماره تماس واتساپ
۹۰۵۳۳۸۸۹۰۷۳۸+