شهرک اپارتمانی دوقلو در منطقه بوقاز

لیست قیمت ها

نوع واحدهای موجود در بلوکA متراژ قیمت طبقه
واحد تجاری ۶۶متر ۹۸.۰۰۰پوند همکف
دوخواب ۸۱متر ۶۹.۰۰۰ پوند ۲
سه خواب ۱۰۰متر ۸۲.۵۰۰پوند ۶
دوخواب ۷۳متر ۶۷.۵۰۰وند ۸
دو خواب ۷۷متر ۷۱.۵۰۰پوند ۸
سه خواب ۱۰۰متر ۸۵.۵۰۰پوند ۸
دو خواب ۷۵+۲۹.۵متر ۹۹.۵۰۰پوند ۹
نوع واحد های موجود در بلوکB متراژ قیمت طبقه
سه خواب ۱۰۰متر ۷۷.۵۰۰پوند ۱
دوخواب ۸۱متر ۶۱.۰۰۰پوند ۱
دو خواب ۷۵متر ۵۷.۵۰۰پوند ۱
سه خواب ۱۰۰متر ۷۴.۵۰۰پوند ۲
دوخواب ۷۷متر ۵۹.۰۰۰پوند ۲
دو خواب ۷۷متر ۵۹.۰۰۰پوند ۴
دو خوابه ۷۳متر ۵۶.۵۰۰پوند ۴
سه خوابه ۱۰۰متر ۷۹.۵۰۰پوند ۶
دوخوابه ۷۷متر ۶۱.۰۰۰پوند ۶
دوخواب ۷۳متر ۵۹.۰۰۰پوند ۶
سه خواب ۱۰۰متر ۸۱.۰۰۰پوند ۷
دوخواب ۷۷متر ۶۲.۵۰۰پوند ۷
سه خواب ۱۰۰متر ۸۱.۵۰۰پوند ۸
دو خواب ۷۷متر ۶۳.۵۰۰پوند ۸
دوخواب ۷۳متر ۶۱.۰۰۰پوند ۸
دوخواب ۷۹+۶۶متر ۹۱.۰۰۰پوند ۹

نقشه ها

توضیحات

برای ارتباط با ما میتوانید شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت و یا میتوانید در واتساپ پیغام بگذارید.

مشاور املاک

شماره تماس واتساپ
۹۰۵۳۳۸۸۹۰۷۳۸+