شهرک اپارتمانی دوقلو در منطقه لانگ بیچ

لیست قیمت ها

نوع واحدهای موجود در بلوکA متراژقیمتطبقه
واحد تجاری۶۵متر۱۰۱.۵۰۰پوندهمکف
واحد تجاری۷۵متر۹۰.۰۰۰ پوندهمکف
تک خواب۶۴متر۶۱.۵۰۰پوند۲
دوخواب۷۵متر۶۸.۰۰۰پوند۲
تک خواب۶۴متر۶۳.۰۰۰پوند۶
دوخواب۷۵متر۶۹.۵۰۰پوند۶
تک خواب۶۴متر۶۳.۵۰۰پوند۷
تک خواب۶۴متر۶۴.۰۰۰پوند۸
نوع واحد های موجود در بلوکBمتراژقیمتطبقه
واحد تجاری۸۷متر۱۰۶.۵۰۰پوندهمکف
سه خوابه۱۰۰متر۸۲.۰۰۰پوند۲
دوخوابه۷۹متر۶۹.۵۰۰پوند۲
دوخوابه۷۹متر۷۱.۰۰۰پوند۴
سه خوابه۱۰۰متر۸۵.۰۰۰پوند۷
سه خوابه۱۰۰متر۸۵.۵۰۰پوند۸
دوخوابه۷۹متر۷۲.۰۰۰پوند۸
دوخوابه۷۹متر۷۷.۰۰۰پوند۱۱

نقشه ها

توضیحات

برای ارتباط با ما میتوانید شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت و یا میتوانید در واتساپ پیغام بگذارید.

مشاور املاک

شماره تماس واتساپ
۹۰۵۳۳۸۸۹۰۷۳۸+