شهرک اپارتمانی دوقلو در منطقه لانگ بیچ

لیست قیمت ها

نوع واحدهای موجود در بلوکA  متراژ قیمت طبقه
واحد تجاری ۶۵متر ۱۰۱.۵۰۰پوند همکف
واحد تجاری ۷۵متر ۹۰.۰۰۰ پوند همکف
تک خواب ۶۴متر ۶۱.۵۰۰پوند ۲
دوخواب ۷۵متر ۶۸.۰۰۰پوند ۲
تک خواب ۶۴متر ۶۳.۰۰۰پوند ۶
دوخواب ۷۵متر ۶۹.۵۰۰پوند ۶
تک خواب ۶۴متر ۶۳.۵۰۰پوند ۷
تک خواب ۶۴متر ۶۴.۰۰۰پوند ۸
نوع واحد های موجود در بلوکB متراژ قیمت طبقه
واحد تجاری ۸۷متر ۱۰۶.۵۰۰پوند همکف
سه خوابه ۱۰۰متر ۸۲.۰۰۰پوند ۲
دوخوابه ۷۹متر ۶۹.۵۰۰پوند ۲
دوخوابه ۷۹متر ۷۱.۰۰۰پوند ۴
سه خوابه ۱۰۰متر ۸۵.۰۰۰پوند ۷
سه خوابه ۱۰۰متر ۸۵.۵۰۰پوند ۸
دوخوابه ۷۹متر ۷۲.۰۰۰پوند ۸
دوخوابه ۷۹متر ۷۷.۰۰۰پوند ۱۱

نقشه ها

توضیحات

برای ارتباط با ما میتوانید شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت و یا میتوانید در واتساپ پیغام بگذارید.

مشاور املاک

شماره تماس واتساپ
۹۰۵۳۳۸۸۹۰۷۳۸+