مجموعه اپارتمانی لوکس در لانگ بیچ

لیست قیمت ها

طبقه نوع واحد متراژ قیمت
۱ دوخوابه ۷۵متر ۶۴.۹۰۰پوند
۱ دوخوابه ۷۵متر ۷۱.۵۰۰پوند
۱ دوخوابه ۷۵متر ۷۱.۵۰۰پوند
۲ دوخوابه ۷۵متر ۷۴.۹۰۰پوند
۲ دوخوابه ۷۵متر ۷۴.۹۰۰
۲ دوخوابه ۷۵متر ۷۱.۵۰۰پوند
۳ دوخوابه ۷۵متر ۷۵.۹۰۰پوند
۳ دوخوابه ۷۵متر ۷۹۰۰۰پوند
۳ دوخوابه ۷۵متر ۷۷۰۰۰پوند
۴ دوخوابه ۷۵متر ۷۷۰۰۰پوند
۴ دوخوابه ۷۵متر ۷۹۰۰۰پوند
۴ دوخوابه ۷۵متر ۸۲.۵۰۰پوند

توضیحات

برای ارتباط با ما میتوانید شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت و یا میتوانید در واتساپ پیغام بگذارید.

مشاور املاک

شماره تماس واتساپ
۹۰۵۳۳۸۸۹۰۷۳۸+